SICUREZZA

BEZPEČNOSŤ

Je dobré myslieť na ochranu svojho domu už počas projektovej fázy. V súčasnosti je pocit bezpečnosti jednou z hlavných potrieb každého človeka. Výrazne ovplyvňuje komfort a kvalitu života. V prvom rade musia byť okná a dvere zabezpečené proti vlámaniu pomocou zodpovedajúcich systémov ochrany pred vlámaním. Až zodpovedajúca kombinácia kovaní (RC) spolu s laminovaným sklom (VSG) a kľučkou s kľúčom sú zárukou najvyššej ochrany vášho domu. Rozlišuje sa niekoľko tried odolnosti RC, ktoré upravuje európska norma. Čim vyššia trieda, tým efektívnejšie zabezpečenie.

icon

RC2
trieda odolnosti

icon

300 kg
tlaku